top of page
Search

ONDERNEMEN IS RISICO NEMEN, MAAR…

Updated: Oct 28, 2019

… de wereld verandert continu en zeker nu is er veel onzeker. Brexit, Amerikaanse politiek, economische sancties, handelsbarrières, Chinese expansiedrift, mogelijke renteverhoging, onrust op de beurzen. Veel van deze ontwikkelingen lijken zich buiten onze landsgrenzen af te spelen. Maar ook als u niet exporteert of importeert, kan ook uw onderneming hier de (negatieve) gevolgen van ondervinden.

De kunst is om in te schatten wat voor uw situatie het mogelijke financiële risico en de impact is, maar vooral om te bepalen hoe u zich hier zoveel mogelijk tegen kunt beschermen.

Rente-risico ofwel het risico dat een rente-stijging uw onderneming kan bedreigen. Is het rente-percentage van uw financier (nog) wel marktconform en wat betekent een rentestijging voor de continuïteit? Leent u niet onnodig veel omdat u teveel liquiditeit in uw bedrijf vast heeft zitten (bijvoorbeeld in debiteuren, voorraden).

Tip: praat eerst eens met een adviseur op het gebied van werk-kapitaal of credit-management om te zien hoe u uw interne financiering verbetert, zodat u minder afhankelijk bent van externe financiering.

Valuta-risico is het risico dat valuta-schommelingen uw ondernemings-resultaten kunnen bedreigen. Denk hier bijvoorbeeld aan uw inkopen in een vreemde valuta die ineens duurder worden, deze kosten zijn niet altijd door te berekenen aan uw klant. Een ander voorbeeld is dat een factuur aan uw klant van een maand geleden nu minder waard is (u krijgt er bij betaling minder euro’s voor terug). Dit risico is af te dekken, echter zijn de producten soms complex.

Tip: uw accountant kan u meestal goed adviseren of doorverwijzen.

Politiek risico als gevolg van politieke onrust in landen en regio’s. De risico’s die hieruit voortvloeien kunnen zijn: verlies van omzet, goederen, contracten en licenties. Ook kan het voorkomen dat er geen betalingen vanuit het getroffen land gedaan kunnen worden.

Tip: hier zijn verzekeringsproducten voor. Vraag advies aan uw accountant of verzekeringstussenpersoon.

Debiteurenrisico is het risico dat uw klant niet op tijd of zelfs helemaal niet kan of wil betalen.

Wist u dat in Nederland, in het zakelijk (B2B) segment, het aantal dagen tussen facturatie en ontvangst van de betaling is opgelopen van 41 (2017) naar 46 dagen in 2018. 15% van de bedrijven moest hierdoor aanvullende financiering regelen[1].

Wist u dat de kans om, facturen die 90 dagen vervallen zijn, te innen nog maar 70% is en dat dit bij 6 maanden nog maar 50% is?

Late betaling kan uiteenlopende oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat uw klant:

1.    de vordering betwist: 

o  niet besteld

o  wel besteld/niet goedgekeurd

o  verkeerde of incomplete levering

o  ontbrekende of onduidelijke algemene voorwaarden

o  ontbrekende of onduidelijke contracten

2.    structurele of tijdelijke liquiditeitsproblemen heeft en moet kiezen welke leverancier/dienstverlener wél betaald krijgt

3.    in surseance of faillissement verkeert en er een bewindvoerder resp. curator is aangesteld die beslissen of en wie er betaald krijgt.

Tips:

    Maak duidelijke afspraken over de levering en leg dit wederzijds vast: prijs, hoeveelheid, datum, betalingstermijn, algemene voorwaarden, contracten

    Ken uw klant, doe een creditcheck (kredietwaardigheid) op nieuwe klanten en herhaal dit tenminste eens per jaar. Hier zijn diverse leveranciers voor als u zelf de kennis niet in huis heeft. 

    Communiceer: luister goed naar uw klant, ook bij late betaling: kan of wil deze niet betalen? Los klachten snel op en leer ervan

    Zorg dat u een consequent en eenduidig proces voor het debiteurenbeheer heeft. Hoe en wanneer communiceert u met welke klanten. Automatiseer het proces zoveel mogelijk. Een Credit Management adviseur kan u hier mee helpen

    Overweeg kredietverzekering om u in te dekken tegen wanbetaling. Het voordeel is dat u weet of en hoeveel krediet u verantwoord kunt verstrekken. Politiek risico is desgewenst mee te verzekeren als u exporteert. Ook is het mogelijk om de voorraad onderhanden werk die u speciaal voor een bepaalde klant heeft aangelegd, deels vergoed te krijgen bij non-betaling. Nadeel is dat de polisvoorwaarden in sommige gevallen als beperking kunnen worden gezien. Praat er eens over met uw verzekeringstussenpersoon of accountant

    Overweeg uitbesteden van het debiteurenbeheer. Alle genoemde aspecten zelf doen vraagt om expertise, focus en personeel. Er zijn enkele gespecialiseerde partijen die het MKB goed kunnen helpen. Let bij het maken van uw keuze op:

o  Effectiviteit: wordt er beter betaald dan als u het zelf doet?

o  Efficiëntie: wordt er slim gewerkt?

o  Klantvriendelijkheid: zijn uw klantrelaties in goed handen?

o  Slim online platform (SaaS) met koppeling met uw administratie en duidelijk overzicht van uw debiteuren en betalingen

o  Prijsstelling: sommige aanbieders werken met vaste abonnementskosten of een tarief per telefoontje. Daarmee hebben zij dus geen belang bij uw resultaat. Beter is het om zoveel mogelijk af te rekenen op basis van resultaat

o  Flexibiliteit: kunt u het beheer voor bepaalde klanten/facturen eventueel (tijdelijk) uitzetten? Zo houdt u ook grip op de kosten

o  Schaalbaarheid: als u snel groeit, kan uw dienstverlener dat ook; en omgekeerd als u een minder jaar heeft? Zijn uw kosten dan ook voorspelbaar?

René van Mil is Consultant en Interim-manager op het gebied van Credit Management en lid van de AICDP (Association of International Credit Directors & Professionals). Met meer dan 25 jaar ervaring heeft hij vele bedrijven geholpen met het (re-)organiseren van het Credit Management en het verbeteren en de cashflow in diverse branches, groeistadia en omvang van de betrokken bedrijven. Mocht u meer informatie of gericht advies over uw situatie wensen, neem dan contact op.


Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemeen leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen ter vervanging van gedetailleerd onderzoek of voor het vormen van een professioneel oordeel. Van Mil Interim Management & Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een adviseur geraadpleegd worden.


[1]Bron: Atradius Betalingsbarometer 2018

44 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page