top of page
Search

Top 10 bedrijfsrisico’s 2021 (Bron: FM.nl)


Een drietal Covid-19-gerelateerde risico’s staat bovenaan in de 10e Allianz Risicobarometer 2021.


Deze mogelijke verstorings- en verlies-scenario's weerspiegelen waarmee bedrijven worden geconfronteerd in de nasleep van de coronavirus-pandemie. Bedrijfsonderbreking en pandemie-uitbraak zijn de belangrijkste bedrijfsrisico's van dit jaar, waarbij cyberincidenten op de derde plaats komen.


De jaarlijkse enquête over wereldwijde bedrijfsrisico's van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) omvat de standpunten van 2.769 experts in 92 landen en gebieden, waaronder CEO's, risicomanagers, makelaars en verzekeringsexperts.


"De Allianz Risicobarometer 2021 wordt duidelijk gedomineerd door het Covid-19-trio van risico's. Bedrijfsonderbreking, pandemie en cyber zijn sterk met elkaar verbonden, wat de groeiende kwetsbaarheden van onze sterk geglobaliseerde en verbonden wereld aantoont", zegt Joachim Müller, CEO van AGCS.


"De pandemie van het coronavirus herinnert ons eraan dat risicobeheer en bedrijfscontinuïteitsbeheer verder moeten evolueren om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op extreme gebeurtenissen en deze te overleven. Hoewel de pandemie een stevige greep heeft op landen over de hele wereld, moeten we ons voorbereiden op vaker voorkomende extreme scenario's, zoals wereldwijde cyberaanvallen, natuurrampen als gevolg van klimaatverandering of zelfs een andere uitbraak van ziekten."


De Covid-19-crisis blijft een onmiddellijke bedreiging vormen voor zowel individuele veiligheid als bedrijven, en verklaart waarom de uitbraak van een pandemie 15 posities in de ranglijst is gestegen naar de tweede positie ten koste van andere risico's. Vóór 2021 was het risico nooit hoger geëindigd dan #16 in 10 jaar van de risicobarometer, een duidelijk onderschat risico. In 2021 is het echter het grootste risico in 16 landen en een van de drie grootste risico's op alle continenten.


Marktontwikkelingen stijgen ook in de Allianz Risicobarometer 2021, als gevolg van het risico van stijgende insolventiecijfers na de pandemie. Volgens Euler Hermes zal het merendeel van de insolventies in 2021 plaatsvinden. Verder zal Covid-19 waarschijnlijk een periode van innovatie en marktverstoring in gang zetten, de acceptatie van technologie versnellen, de ondergang van gevestigde exploitanten en traditionele sectoren bespoedigen en nieuwe concurrenten doen ontstaan.


Andere stijgers zijn onder meer macro-economische ontwikkelingen (# 8 met 13%) en politieke risico's en geweld (# 10 met 11%), die voor een groot deel ook het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus. Dalers in het onderzoek van dit jaar zijn onder meer veranderingen in wet- en regelgeving (# 5 met 19%), natuurrampen (# 6 met 17%), brand / explosie (# 7 met 16%) en klimaatverandering (# 9 met 13%) , allemaal duidelijk achterhaald door pandemische zorgen.


Hieronder de wereldwijde top 10 bedrijfsrisico’s voor 2021:


1. Bedrijfsschade Incl. supply chain onderbreking.


2. Pandemie-uitbraak Bv. gezondheids- en personeelskwesties, beperkingen van het verkeer.


3. Cyber incidenten Bv. cyber crime, IT falen, datalekken, boetes.


4. Marktontwikkelingen Bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie.


5. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving Bv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van Eurozone.


6. Natuurrampen Bv. storm, overstroming, aardbeving.


7. Brand, explosie


8. Macro-economische ontwikkelingen Bv. bezuinigingsprogramma’s, stijging van grondstofprijzen, deflatie, inflatie.


9. Klimaatverandering Toenemende volatiliteit van het weer.


10. Politieke risico’s en geweld Bv. oorlog, terrorisme, rellen.


10 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page