top of page
Search

Incassoprocedure bij de rechter: 5 dingen die in 2020 veranderen
Rechters doen vanaf april volgend jaar binnen twee weken uitspraak bij een (onbetwiste) vordering. Dat is een van de vijf verbeteringen waarmee de incassoprocedure volgend jaar eenvoudiger, sneller en minder duur moet worden.

De procedure voor incassozaken bij de rechter wordt in de praktijk ervaren als traag, duur en omslachtig, schrijft Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor wijken verschillende grote schuldeisers voor een goedkopere en snellere uit naar bijvoorbeeld particuliere arbitrage. Na gesprekken met diverse partijen, kondigt Dekker deze vijf verbeteringen aan:


1. Sneller

De Rechtspraak streeft ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. De doorlooptijd is nu nog maximaal 6 weken. 


2. Duidelijker uitleggen

De huidige dagvaarding is mede door het juridisch taalgebruik voor de schuldenaar meestal niet goed te begrijpen, stelt Dekker. De Rechtspraak werkt daarom in samenwerking met deurwaarders aan begrijpelijkere dagvaardingen met een duidelijke uitleg voor schuldenaren. De dagvaarding nieuwe stijl zal naar verwachting medio 2020 gereed zijn voor gebruik. Tot die tijd reiken gerechtsdeurwaarders bij het uitbrengen van de dagvaarding een begrijpelijke bijsluiter uit aan de gedaagde.

Advertorial📷Vanaf 1 januari 2020 geldt het nieuwe btw-id Eenmanszaak of zzp’er? Zorg ervoor dat u het nieuwe btw-id vermeldt op o.a. facturen en uw website. Informeer ook uw zakenrelatiesMeer weten»


3. Checklist

De rechtspraak wordt vaak geconfronteerd met dagvaardingen waarin gegevens ontbreken. Ook hebben verschilt de aanpak soms per rechtbank. Daarom is er een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en andere incassogemachtigden. Daarin wordt voorgeschreven welke informatie moet worden verstrekt in consumentenzaken, dus in zaken waarbij de schuldenaar een natuurlijk persoon is. Die checklist krijgen schuldeisers sinds 1 december toegestuurd als zij een onvolledig dossier indienen.


4. Digitaal

De Rechtspraak start in de eerste helft van 2020 (bij een nog niet genoemde rechtbank) met een pilot met één of enkele deurwaarderskantoren, waarbij stukken alleen digitaal worden uitgewisseld. Na een half jaar volgt een evaluatie en wordt er beslist of deze aanpak wordt uitgebreid naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren.

Vooral eisers in incassozaken dringen aan op digitaal berichtenverkeer en digitale toegang tot de rechter, schrijft Dekker. “Dat is gelet op het grote aantal incassozaken dat jaarlijks aan de rechter wordt voorgelegd ook goed te begrijpen.”


5. Goedkoper 

De minister voor Rechtsbescherming werkt mede op aandringen van de Rechtspraak aan een wetsvoorstel (begin volgend jaar) om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen.


Hard nodig

In de praktijk blijkt dat deze verbeteringen in de incassoprocedure hard nodig zijn, zegtadvocaat Lucien Ridderbroek van e-Legal, een advocatenkantoor dat zich specialiseert in incassoprocedures. "Momenteel betaalt een ondernemer met een B.V. voor een factuur van net boven de 500 euro nog 486 euro aan griffierecht. Een zzp’er betaalt 231 euro. Door deze wanverhouding zien vooral kleine ondernemers ervan af om naar de rechter te stappen voor lage onbetaalde vorderingen. Wanbetalers komen hierdoor weg met het niet betalen van facturen.”


Duurt lang

Ook duurt het volgens hem momenteel nog veel te lang voordat een vonnis beschikbaar komt in eenvoudige incassozaken. Ridderbroek: “Zo gebeurde het vorige week nog dat de Rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling in een eenvoudige incassozaak op een termijn van meer dan 6 maanden heeft gesteld. Het tussenvonnis in deze zaak dateert van 26 november 2019, terwijl de mondelinge behandeling pas plaatsvindt op 7 mei 2020.”

“Een wanbetaler krijgt zo onbedoeld enorm lang uitstel van betaling van de rechter. Het spreekt voor zich dat hiervan een verkeerd signaal uitgaat naar wanbetalers."

Ridderbroek adviseert om bij hogere vorderingen (vanaf ongeveer 10.000 euro) eerst conservatoir beslag te laten leggen, “om te voorkomen dat de spreekwoordelijke vogel is gevlogen zodra het vonnis eindelijk beschikbaar is”.

18 views0 comments

留言


Post: Blog2_Post
bottom of page